YRD. DOÇ. DR. ARİF ONAN, DENETLEME KURULU

Arif Onan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Okulundan mezun oldu. 1983-2002 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı sağlık birimlerinde çalıştı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2003-2005 yılları arası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda Bilgi teknolojileri uzmanı, 2006 yılında ise öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi yükseklisans ve doktora programını tamamladı.

2016 yılından bu yana HÜ Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2016 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmış olup, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanlarını eğitim teknolojisinin tıpta öğrenme ve performansı geliştirmeye yönelik etkin kullanımı oluştrumaktadır.

İletişim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]