Yönetim Kurulu

2021-2023 Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Zeynep BAYKAN Başkan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Doç. Dr.Özlem MIDIK Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayşe Hilal BATI Sayman

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gülşen TAŞDELEN TEKER Sekreter

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa TURAN Üye

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Barış SEZER Üye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem COŞKUN Üye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 

Denetim Kurulu

 

Prof. Dr. Sevgi TURAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Melih ELÇİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Web Sayfası

M. Fatih BİCAN Teknik Sorumlu