Yönetim Kurulu

2023-2025 Yönetim Kurulu

Prof. Dr. M. Kemal Alimoğlu  Başkan

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Levent Altıntaş Başkan Yardımcısı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Funda İfakat Tengiz  Sayman

İzmir Kâtip Çelebi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Başer  Sekreter

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Coşkun Üye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 

Öğr. Gör. Dr. Sümer Mamaklı Üye

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu Üye

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 

Denetim Kurulu

 

Prof. Dr. Orhan Odabaşı 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Melih ELÇİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Web Sayfası

M. Fatih BİCAN Öğretim Teknoloğu