TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 • Güncelleme
 • 06.03.2018

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1. Derneğin Adı

            Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’dir.

MADDE 2. Derneğin Merkezi

            Derneğin genel merkezi İzmir’dir. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 3. Derneğin Kuruluş Amacı

            Dernek,

Türkiye’de tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesi için gerekli çalışmaları yapmak ve kamuoyu oluşturmak;

            Türkiye’de tıp eğitiminin gelişmesi ve ilerlemesine yönelik olarak halen eğitim faaliyetlerini sürdüren tıp fakülteleri ve sağlık ve eğitimle ilgili diğer kurumlar arasında ortak gayeleri gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması için koordinasyonu sağlamak;

            Eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaşmasını sağlamak;

            Tıp eğitimi ortamını zenginleştirmeye yönelik olarak araç ve gereçlerin temin edilmesinin, geliştirilmesinin ve bunların eğitim kurumları tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak;

            Eğitimle ilgili meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak;

            Üyelerin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

 

MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri 

            Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

TEGED Tüzük İndir