Tarihçe

  • Güncelleme
  • 02.12.2021

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED), ülkemizde tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesine yönelik olarak tıp fakülteleri, sağlık ve eğitimle ilgili kurumlar arasında ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması, eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaştırılması, meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği kurmak temel amaçları ile 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur.

TEGED geçici yönetim kurulu 19 Ocak 2000 tarihinde ilk kez toplanmıştır. Prof. Dr. Emin Alıcı, Doç. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Doç. Dr. Ziya Alkan, Prof. Dr. Namık Demir, Prof. Dr. Oğuz Dicle, Doç. Dr. Selda Erensoy, Prof. Dr. Biltan Ersöz, Doç. Dr. Adil Esen, Doç. Dr. Sedef Gidener, Prof. Dr. Gül Güner, Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, Prof. Dr. Sezen Koşay, Doç. Dr. Berna Musal, Prof. Dr. Gönül Peker, Prof. Dr. Hasan Özkan, Doç. Dr. Abdullah Sayıner, Doç. Dr. Eser Sözmen, Prof. Dr. İlgi Şemin (üyelerin o tarihteki ünvanları yazılmıştır) Derneğin kurucu üyeleridir. İlk dönem başkanlık görevi Prof. Dr. Emin Alıcı, başkan yardımcılığı görevi ise Doç. Dr. Fehmi Akçiçek tarafından üstlenilmiştir.

Derneğin ilk bilimsel etkinliği olan II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

29 Mayıs- 1 Haziran 2002 tarihinde Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu İzmir’de düzenlenmiştir.

25 Kasım 2002 tarihinde genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. İkinci dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, başkan yardımcılığı Prof. Dr.Oğuz Dicle tarafından üstlenilmiştir.

12-16 Nisan 2004 tarihlerinde III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

21 Aralık 2004 tarihinde genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Üçüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu tarafından üstlenilmiştir.

Mart 2005 tarihinde Derneğin ilk resmi web sitesi oluşturmuştur.

26-28 Mayıs 2005 tarihinde Program Değerlendirme Sempozyumu Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenmiştir.

Kasım 2005’de Tıp Eğitimi Dünyası Dergisinin yayın hakları 21.sayıdan itibaren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’ne devredilmiştir.

2-5 Mayıs 2006 tarihinde IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilmiştir.

20 Kasım 2006 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında dördüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Sabri Kemahlı tarafından üstlenilmiştir.

4-5 Mayıs 2007 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu” düzenlenmiştir.

10 Nisan 2008 tarihinde Prof. Dr. Emin Alıcı’ya onursal başkanlık verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

6-9 Mayıs 2008 tarihlerinde V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

28 Kasım 2008’de yapılan genel kurulu izleyen beşinci dönem yönetim kurulu toplantısında dernek başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Dicle, başkan yardımcılığını Prof. Dr. Figen Doran üstlenmişlerdir.

4-5 Haziran 2009 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Denizli’de Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu yapılmıştır.

2-5 Haziran 2010 tarihlerinde VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Aydın’da düzenlenmiştir.

Derneğimizin 2010 yılındaki genel kurulu 29 Kasım 2010 tarihinde yapılmış ve altıncı dönem yönetim kurulunun başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Erpek, başkan yardımcılığı görevini Prof. Dr. Berna Musal üstlenmişlerdir. Aynı Genel Kurul’da Dernek tüzüğünde değişiklik yapılarak, Genel Kurulların kongre ve sempozyumlar sırasında yapılmasının yolu açılmıştır.

5-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

2-5 Mayıs 2012 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi gerçekleştirilmiş, kongre sırasında yapılan 2012 yılı genel kurulunu izleyen yönetim kurulu toplantısında yedinci dönem yönetim kurulunun başkanlığını Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu başkan yardımcılığı görevini Doç. Dr. Erol Gürpınar üstlenmişlerdir. 

2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde VIII.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongre sırasında yapılan 2014 yılı genel kurulunu izleyen yönetim kurulu toplantısında sekizinci dönem yönetim kurulunun başkanlığını Doç. Dr. Levent Altıntaş, başkan yardımcılığı görevini Doç. Dr. Yeşim Şenol üstlenmişlerdir. 

6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Tıp Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

21-23 Mart 2016 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde IX.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongre sırasında yapılan 2016 yılı genel kurulunu izleyen yönetim kurulu toplantısında dokuzuncu dönem yönetim kurulunun başkanlığını Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı görevini Doç. Dr. Sevgi Turan üstlenmişlerdir. 

15-17 Mart 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme” Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

9-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongre sırasında yapılan 2018 yılı genel kurulunu izleyen yönetim kurulu toplantısında onuncu dönem yönetim kurulunun başkanlığını ilk yıl Prof. Dr. Yeşim Şenol, başkan yardımcılığı görevini Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz üstlenmişlerdir. İkinci yıl yönetim kurulunun başkanlığını Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz, başkan yardımcılığı görevini Prof. Dr. Yeşim Şenol üstlenmişlerdir.

10-12 Nisan 2019 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Klinikte Tıp Eğitimi” Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

12-14 Ekim 2020 tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde XI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Pandemi nedeni ile kongre sırasında yapılamayan ve ertelenen Olağan Genel Kurul 23 Eylül 2021 tarihlinde kurul için yeter sayı sağlanamadığı için 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 12:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmış ve yapılan genel kurul sonrası yönetim kurulu başkanlığını Prof. Dr. Zeynep Baykan, başkan yardımcılığı görevini Doç. Dr. Özlem Mıdık üstlenmişlerdir.