PROF. DR. SEVGİ TURAN, DENETİM KURULU

Sevgi Turan

Prof. Dr. Sevgi Turan, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1999-2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Hıfzısıhha Okulu’nda çalıştı. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Eğitimi yükseklisans, HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim doktora programını tamamladı.

2010 yılında Belçika Ghent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitimi Geliştirme Merkezinde ziyaretçi araştırmacı olarak tıp öğrencilerinin öz-yeterlikleri ve öğrenme becerileri üzerine çalışmalar yürüttü. 2011 yılında doçent oldu. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışma ve Eğitim Komisyon Sekreterliği yürütmektedir.

Çalışma alanlarını program geliştirme, program değerlendirme, probleme dayalı öğrenme, öz-düzenleyici öğrenme, güdülenme, beceri öğretimi, sağlık eğitimi oluşturmaktadır.

İletişim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]