PROF. DR. NADİ BAKIRCI, DENETLEME KURULU

Levent Altıntaş

Prof. Dr. Nadi Bakırcı 1989'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bitlis'te sağlık ocağı hekimi olarak çalıştı. Doktora eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı alanında tamamladı. Doktora tezi araştırmasını Manchester NW Lung Research Center'da Lancashire bölgesi iplik fabrikalarında yaptı. 1998-2008 yılları arasında eğitim ve araştırma faaliyetlerini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde halk sağlığı ve işçi sağlığı alanlarında yürüttü. 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi'ndeki çalışmaları ağırlıklı olarak tıp eğitimi alanında yoğunlaşmıştır. Tıp Fakültesi’nde eğitimden sorumlu dekan yardımcılığı görevini 2015 yılından bu yana sürdürmektedir.

İletişim:

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kayışdağı Caddesi No:32, 34752 Ataşehir / İSTANBUL

e-posta: [email protected]
Tel: 0216 500 402