PROF. DR. MELİH ELÇİN, DENETLEME KURULU

Levent Altıntaş

Prof. Dr. Melih Elçin 

İletişim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]