Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı

           

2017-2018 Dönemi
Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı

 

Doç. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

(Başkan)

Prof. Dr.  Berna Musal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
(Başkan Yardımcısı)


Öğr. Gör. Dr.  Nilüfer Demiral Yılmaz


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
(Sekreter ve Sayman)

 

Prof. Dr. Erol Gürpınar

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Melike Şahiner 

Acıbadem Üniversitesi  Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 


Denetim Kurulu

 

Doç. Dr. Levent Altıntaş

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 


Yrd. Doç. Dr. Esin Ergonul

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 


Öğr. Gör. Dr. Arif Onan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 


 

2016 - 2017

Prof. Dr.  Berna Musal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
(Başkan)


Doç. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

(Başkan Yardımcısı)


Öğr. Gör. Dr.  Nilüfer Demiral Yılmaz


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
(Sekreter ve Sayman)

 

Prof. Dr. Erol Gürpınar

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Melike Şahiner 

Acıbadem Üniversitesi  Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 


2014 - 2016

Doç. Dr Levent Altıntaş

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
(Başkan)


Doç. Dr Yeşim Şenol

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
(Başkan Yardımcısı)


Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir 

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
(Sekreter ve Sayman)


Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
KBB Anabilim Dalı 


Doç. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı


Doç. Dr Nazan Karaoğlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı


Yrd Doç. Dr H Cahit Taşkıran


Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Başkanı Lefkoşa KKTC

 

 
2012-2014

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu 
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Başkan

      Doç. Dr. Erol Gürpınar    
(Akdeniz Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara
(Pamukkale Üniversitesi)
Sekreter ve Sayman

Üyeler

Doç. Dr. Işıl İrem Budakoğlu
(Gazi Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç
(Kocaeli Üniversitesi)

 Yrd. Doç. Dr. H. Cahit Taşkıran
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş 
(Kocaeli Üniversitesi)

 


2010-2012 
 

Prof.Dr. Gökhan Erpek
(Adnan Menderes Üniversitesi)
Başkan 

 Prof.Dr. Berna Musal 
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı 

Öğr.Gör.Dr. Serpil Velipaşaoğlu 
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sekreter ve Sayman


Üyeler 
Prof.Dr. Akile Büke
(Pamukkale Üniversitesi)

  Doç.Dr. Erol Gürpınar
(Akdeniz Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Güldal İzbırak
(Yeditepe Üniversitesi)

 Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç
(Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

2008-2010
 
Prof. Dr. Oğuz Dicle 
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Başkan

      Prof. Dr. Figen Doran  
(Çukurova Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı 

Öğr.Gör.Dr. Serpil Velipaşaoğlu 

(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sekreter ve Sayman


Üyeler 
Prof.Dr. Gökhan Erpek
(Adnan Menderes Üniversitesi)

 Prof. Dr. Sabri Kemahlı 
(Ankara Üniversitesi)

 Prof.Dr. Berna Musal   
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Uzm. Dr. S. Ayhan Çalışkan
(Ege Üniversitesi)

2006-2008

 Prof.Dr. Berna Musal   
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Başkan

      Prof. Dr. Sabri Kemahlı 
(Ankara Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı 


Yrd.Doç.Dr. Cahit Taşkıran
 

(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sekreter ve Sayman


Üyeler 
  Prof. Dr. Sedef Gidener 
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Gökhan Erpek
(Adnan Menderes Üniversitesi)

 

 Prof. Dr. Figen Doran  
(Çukurova Üniversitesi)
Yrd.Doç. Dr. H. İbrahim Durak
(Ege Üniversitesi)