2021-2023 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2021-2023

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

Doç. Dr. Özlem Mıdık

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ayşe Hilal Batı 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Sayman

Doç. Dr. Gülşen Taşdelen Teker

Hcettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Sekreter

Prof. Dr. Mustafa Turan

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Özlem Coşkun

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

Doç. Dr. Barış Sezer

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 

Üye

 

2019-2021 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2019-2021

Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

Prof. Dr. Yeşim Şenol

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Melike Şahiner 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Sekreter ve Sayman

Prof. Dr. Erol Gürpınar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

Doç. Dr. Levent Altıntaş

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye


2018-2019 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2018-2019

Prof. Dr. Yeşim Şenol 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Melike Şahiner 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Sekreter ve Sayman

Prof. Dr. Erol Gürpınar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

Doç. Dr. Levent Altıntaş

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye


2017-2018 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2017-2018

Prof. Dr.  Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Başkan

Prof. Dr. Berna Musal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr.  Nilüfer Demiral Yılmaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sekreter ve Sayman

Prof. Dr. Erol Gürpınar

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Melike Şahiner 

Acıbadem Üniversitesi  Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

 

2016-2017 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2016-2017

Prof. Dr.  Berna Musal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

Doç. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr.  Nilüfer Demiral Yılmaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sekreter ve Sayman

Prof. Dr. Erol Gürpınar

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu

Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Melike Şahiner 

Acıbadem Üniversitesi  Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Üye

 

2014-2016 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2014-2016

Doç. Dr. Levent Altıntaş

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

Doç. Dr. Yeşim Şenol

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir 

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sekreter ve Sayman

Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
KBB Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Nazan Karaoğlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Sevgi Turan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Levent Altıntaş

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

 

2012-2014 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2012-2014

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Başkan

Doç. Dr. Erol Gürpınar    

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
KBB Anabilim Dalı

Sekreter ve Sayman

Doç. Dr. Işıl İrem Budakoğlu 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntaş

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Yrd Doç. Dr. H Cahit Taşkıran

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Başkanı

Üye

 

2010-2012 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2010-2012

Prof.Dr. Gökhan Erpek

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan

Prof. Dr.  Berna Musal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Öğr.Gör.Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Başkanı

Sekreter ve Sayman

Prof.Dr. Akile Büke

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Erol Gürpınar    

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

 

2008-2010 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2008-2010

Prof. Dr. Oğuz Dicle 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan

Prof. Dr. Figen Doran

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı

Öğr.Gör.Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Başkanı

Sekreter ve Sayman

Prof.Dr. Gökhan Erpek

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sabri Kemahlı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr.  Berna Musal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Uzm. Dr. S. Ayhan Çalışkan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

 

2006-2008 Yönetim Kurulu

 

Öğretim Üyesi

Görev Yeri

Dernek Görevi

2006-2008

Prof. Dr.  Berna Musal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkan

Prof. Dr. Sabri Kemahlı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Cahit Taşkıran

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Başkanı

Sekreter ve Sayman

Prof. Dr. Sedef Gidener 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye

Prof.Dr. Gökhan Erpek

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Figen Doran

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye

Yrd.Doç. Dr. H. İbrahim Durak

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Üye