DOÇ. DR. GÜLŞEN TAŞDELEN TEKER, SEKRETER

GÜLŞEN TAŞDELEN TEKER

DOÇ. DR. GÜLŞEN TAŞDELEN TEKER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2007 yılında lisans derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda 2009 yılında yüksek lisansını 2014 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. 2010-2017 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmış ve lisans düzeyinde Eğitimde Ölçme Değerlendirme, İstatistik ve Test Geliştirme derslerini yürütmüştür. TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursunu kazanmış ve 2019 yılında dört ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri University of Florida, The Center for Safety, Simulation and Advanced Learning Technologies’de bulunmuştur. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma alanları arasında genellenebilirlik kuramı, değişen madde fonksiyonu, standart belirleme, ölçek geliştirme ve eğitimde ölçme değerlendirme vardır.

İletişim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]