DOÇ. DR. ÖZLEM MIDIK, BAŞKAN YARDIMCISI

Özlem Mıdık

Doç. Dr. Özlem Mıdık, 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999-2004 yılları arasında Samsun 2. Nolu sağlık ocağında görev yaptı. 2005 -2008 yılları arasında Ondokuz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceriler Laboratuvarında eğitmen olarak çalıştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin görevlendirmesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında doktoraya başladı, ‘Hekimlerin tıbbi profesyonalizmi kavramsallaştırması ve kavramsallaştırmayı etkileyen faktörlerin incelenmesi: Samsun il merkezi örneğinde fenomenolojik bir çalışma (2012)’ tezi ile 2012 yılında doktorasını tamamladı.

2018 yılında Tıp Eğitimi alanından doçentliğini aldı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Programından mezun oldu. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ve Türk Tıp Eğitimi Derneği üyesidir. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışma ve Eğitim Komisyonu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli mesleki gelişim olarak bilinen tıp eğitiminin üç temel ayağında program geliştirme, program değerlendirme, ölçme değerlendirme çalışmaları yürütmektedir. Tıbbi profesyonalizm, probleme dayalı öğrenme, simülasyona dayalı öğrenme, öğrenme iklimi ve öğrenci merkezli çalışmalar ilgi alanıdır.