DOÇ. DR. ÖZLEM COŞKUN, ÜYE

Özlem Coşkun

Doç. Dr. Özlem Coşkun, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Giresun ve Ankara’da yaptı. Daha sonra Sağlık Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans ve İş sağlığı Doktora programlarını tamamladı. 2006 yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 2019 yılında doçent oldu. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Çalışma alanlarını ölçme değerlendirme, program geliştirme, program değerlendirme, proje yönetimi, kriz yönetimi ve liderlik, iletişim becerileri, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı ve eğiticilerin eğitimleri oluşturmaktadır.

İletişim:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]