DOÇ. DR. MERAL DEMİRÖREN, ÜYE

Mustafa Kemal Alimoğlu

Doç. Dr. Meral Demirören, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985-1987 döneminde Antalya Devlet Hastanesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 1987-2003 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’nde çalıştıktan sonra, 2003 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 2016 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Halk Sağlığı” Doktora programını ; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Tıp Eğitimi” Yüksek Lisans programını; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Eğitim Programları ve Öğretim” Yüksek Lisans programını ve    Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Eğitimde Program Geliştirme” Doktora programını tamamladı. 2017 yılında Doçent oldu.

Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2016 yılından bu yana Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu “Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyon”  üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanlarını program geliştirme, program değerlendirme, probleme dayalı öğrenme, profesyonelizm, klinik akıl yürütme oluşturmaktadır.

İletişim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]