DOÇ. DR. LEVENT ALTINTAŞ, ÜYE

Levent Altıntaş

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Van Bahçesaray ilçesinde mecburi hizmetini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Merkezi’nde görev aldı. 1998 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı.

1998 – 2002 yılları arasında askerlik hizmetini yerine getirdi ve kendi kurduğu şirkette Yönetim ve Eğitim Danışmanı olarak faaliyet gösterdi. Bu dönemde iletişim becerileri, takım çalışması, liderlik, değişim ve yönetim konularında eğitimler verdi. Kuruluşların yönetim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projelerinde danışmanlık yaptı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2005 -2016 yılları arasında Üniversite Senatosunda görev aldı. Bu dönemde Üniversitede Eğitimde yeniden yapılanma ve Stratejik Planlama Kurullarında çalıştı. İzmit Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür yardımcılığı, Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu üyeliği, Üniversite Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İSAG İş ve İşçi Sağlığını Geliştirme ve ENETOSH Avrupa İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı Projelerinde danışman olarak görev aldı. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İş sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalının kurucu yönetim kurulunda yer aldı.

2006 – 2016 yılları arasında Kocaeli Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi birimi ve Kuruluşunun ardından Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı. Bu dönemde Tıp Fakültesinin Eğitim ile ilgili tüm kurullarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında Doçent oldu.

2016 yılında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda göreve başladı.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nde 2012-2014 yılları arasında Yönetim Kurulu üyesi, 2014- 2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılından itibaren Türk Tıp Eğitimi Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.  Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışma ve Eğitim Komisyonu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Program Geliştirme ve Değerlendirme, öğrenci merkezli aktif eğitim yöntemleri, değişim yönetimi ve kurumsal bilgi yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir.

İletişim:

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]