DOÇ. DR. BARIŞ SEZER, ÜYE

Barış Sezer

Doç. Dr. Barış Sezer, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2007 yılında lisans derecesini almıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı'nda 2011 yılında yüksek lisansını, 2016 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında 2012 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, bu süreçte Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Programında 2019 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2018 yılında dört ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri University of Florida, The Center for Safety, Simulation and Advanced Learning Technologies’de bulunmuştur. 2018 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma alanları arasında teknolojinin eğitime entegrasyonu, simülasyon uygulamaları, öğretim yöntem ve teknikleri vardır.

İletişim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]