DOÇ. DR. AYŞE HİLAL BATI, SAYMAN

Ayşe Hilal Batı

Ayşe Hilal Batı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Zorunlu hizmetini 1986-1989 yılları arasında Ankara Gölbaşı’nda yaptıktan sonra İzmir’de farklı sağlık merkezlerinde çalışmıştır. 1997 yılında EÜTF Tıp Eğitimi Biriminde görev almış ve 1998 yılında kuruluşundan itibaren Tıp Eğitimi AD’nda çalışmaktadır. 2000 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Halk Sağlığı doktora programını tamamlayarak bilim doktoru unvanını almıştır. Ardından 2003-2005 yıllarında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Yüksek Lisans programını tamamlayarak M.Sc. diplomasını almıştır.  2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans programından mezun olmuştur. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Ayşe Hilal Batı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nde 2007-2016 yılları arasında Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Sekreteri olarak çalışmıştır, 2016 yılından bu yana da Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma alanları eğitim programı modelleri, eğitim programı geliştirme, beceri eğitimi, eğitim programı analizi, eğitim programı değerlendirme, öğrenme-öğretme, eğitim araştırmaları, eğitim sosyolojisi ve sağlık eğitimidir.

İletişim:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

e-posta: [email protected]