Dernek Üyeliği

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ‘ne üyelik başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan belgelerin tarafımıza ulaşması gerekmektedir.

Başvurunuzun tarafımızdan daha etkin olarak takip edilebilmesi için ön başvuru bilgilendirme formunu doldurmanızı rica ederiz. 

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Sekreteri 

Başvuru ön bilgilendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.


ÜYELİK İÇİN İSTENİLEN BELGELER       

Üyelik Başvuru Formu [ Word Formatında ]  İndirmek için tıklayınız.

Nüfus Cüzdan Örneği

Yıllık üye aidatı dekontu

Fotoğraf ( 2 adet )

 

GÖNDERİ ADRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  

35100 Bornova / İzmir

 
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Banka Hesap Numarası:


Türkiye İş Bankası, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bürosu-İzmir /  

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği /  Şube: 3481  Hesap: 9543

IBAN: TR53 0006 4000 0013 4810 0095 43

Dernek Üyeleri

A. Utku Şenol , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abdulkadir Bacakoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abdülkadir Yıldırım , Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abdullah Sayıner , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adil Esen
Adil Kılıç , Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Çelik , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Kalaycıoğlu , Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Soysal , Emekli
Ahmet Can Bilgin , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Hakan Öztürk , Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Hakan Öztürk , Mersin Üniversitesi
Akan Karakus , Ondokuz Mayıs University
Akça Toprak Ergönen , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akıle Büke , Pamukkale Üniversitesi (Emekli)
Albena Gayef , Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Ali Özyurt , Siyami Ersek
Ali Rıza Kandiloğlu , Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ali Rıza Şişman , Dokuz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Arif Onan , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Arzu Arıkan , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Arzu Balkan , Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Arzu Yorgancıoğlu , Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atilla Dağdeviren , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Kalkancı , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Karcı , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Arzu Akalın , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Ayça Vitrinel , Emekli
Ayşe Ferdane Oğuzöncöl , Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Hilal Batı , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Nilüfer Özaydın , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşegül Erdemir , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşegül Taylan Özkan , Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aysel Başer , 7 Nolu Şemikler Aile Sağlığı Merkezi
Ayşen Topalkara , Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşen Melek Aytuğ Koşan , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Barış Sezer , Hacettepe Üniversitesi
Berna Değirmenci , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Berna Musal , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Betül Akbuğa Özel , Başkent Üniveristesi Tıp Fakültesi
Beyza Özçınar , İstanbul Ü İstanbul Tf
Bilge Uzun Başusta , Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bülent Gürler , Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Burcu Küçük Biçer , Gazi Üniversitesi
Bürge Çiftçi Atılgan
Çağatay Barut , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cahit Taşkıran , Yakındoğu Üğniversitesi Tıp Fakültesi
Can Koşay , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Canan Saylan , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Candan Arman , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cem Şeref Bediz , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cemil Tümer , Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çiğdem İçke , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çiler Akısü , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çizge İçmeli , Ege Üniversitesi
Cumhur Kılınçer , Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cüneyt Özboyacı , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cüneyt Orhan Kara , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Demet Koç , Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Derya Aldemir Akaydın , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Derya Ufuk Altıntaş , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Devrim Akseki , Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dilek Akdoğan , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dilek Güldal , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dilek Kitapçıoğlu , Acıbadem Üniversitesi
Diler Aslan , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Egemen Şen , Ege Üniversitesi
Elif Akalın , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Elif Aktaş , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Elvan Ok , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Emel Ada , Dokuz Eylül Üniversitesi
Emel Fetil , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Emin Alıcı , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Emin Halis Akalın , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Emine Çakırcalı , ???
Emine Vatansever , Sağlık Müdürlüğü
Ender Düzcan , Emekli
Enis İğci , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erbil Ünsal , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erdener Özer , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erkan Derebek , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erkan Sevinç , Emekli
Erol Gürpınar , Akdeniz Universitesi
Esat Adıgüzel , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eser Sözmen , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Esin Ergönül , Dokuz Eylül Üniversitesi
Esra Saatçi , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fatma Teke , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fatma Bahar Sunay , Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fatma Sultan Kılıç , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fehmi Akçiçek , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ferda Özyurda , Tobb Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ferdi Tanır , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ferhan Esen , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ferhan Girgin Sağın , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ferruh Niyazi Ayoğlu , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Figen Doran , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fulya Dökmeci , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Funda İfakat Tengiz , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Füsun Sunar , Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi
Füsun Yarış , Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazanfer Aksakoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Aydın , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giray Kolcu , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gökhan Erpek , Ekol Kbb
Gönül Peker , Emekli
Gül Ergör , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gül Güner
Güldal İzbırak , Yeditepe University
Gülgün Oktay , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gülşah Şeydaoğlu , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gülşen Kandiloğlu , Emekli
Gülşen Taşdelen Teker , Hacettepe Üniversitesi
Günay Saka , Dicle Üniversitesi
Gürkan Ersoy , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Güven Erbil , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Güzel Dişçigil , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hakan Abacıoğlu , İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hakan Özkardeş , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hakkı Ata Erdener , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hale Akpınar , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hale Sezer , Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Halil İbrahim Durak , Ege Üniversitesi
Haluk Erol , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hamit Acemoğlu , Atatürk Üniversitesi
Hanım Ahu Ural , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Harun Balcıoğlu , Emekli
Hasan Özkan , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hatice Demir , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Hatice Durak , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hatice Kurdak
Hatice Şahin , Ege Üniversitesi
Hatice Yüksel , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hüray İşlekel , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hüseyin Bağcı , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hüseyin Baskın , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hüseyin İlhan , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hüseyin Selvi , Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi
İ Haldun Müderrisoğlu , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbrahim Astarcıoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbrahim Kurt , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbrahim Şahin , Erzincan Üniversitesi
İlgi Şemin , İzmir Ekonomi Üniversitesi
İnci Kolcu , Beyhekim Adsm
İpek Gönüllü , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Işıl Miral , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Işıl Özkoçak Turan , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Işıl İrem Budakoğlu , Gazi Üniversitesi
İskender Sayek , Emekli
İsmail Kara , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İsmail Tuğrul
İzlem Kabalı , Merkezefendi Toplum Sağlığı Merkezi
Kaan Tiryakioğlu
Kemal Yücesoy , Emekli
Kenan Gümüştekin , Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kenan Topal , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kevser Erol , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Kevser Vatansever , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kıymet Aksoy , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kor Yereli , Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Latife Çakmak , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Levent Altıntaş , Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Levent Peşkircioğlu , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Leyla Didem Kozacı , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Dokur , Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Dokur , Zirve Üniversitesi Ebn Tıp Fakültesi,tıp Eğitimi ve Bilişimi Ad
Mehmet Kıyan , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Özen
Mehmet Yıldırım , İstanbul Ü Cerrahpaşa Tf
Mehmet Zencir , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Ali Gulpinar , Marmara Universitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Kenan Kanburoğlu , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mehtap Türkay , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mekin Sezik , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Melih Elçin , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Meliha Canan Boğatekin , Katip Çelebi Üni Atatürk Eah Hastanesi
Melike Şahiner , Acıbadem Universitesi Tıp Fakültesi
Melikşah Ertem , ???
Melis Naçar , Erciyes Üni Tıp Fak
Meltem Çiçeklioğlu , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Meral Demirören , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Metin Görgüner , Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mine Doluca , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muammer Eşrefoğlu , İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Müfit Parlak , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mülkiye Kasap , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mümtaz Yılmaz
Münire Gökırmak
Murat Civaner , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mustafa Altındiş , Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mustafa Altınışık , Emekli
Mustafa Gönüllü , Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mustafa Güvençer , Dokuz Eylül Üniversitesi
Mustafa Turan , Ankara Tombb
Mustafa Kemal Alimoğlu , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Mustafa Levent Özgönül , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mustafa N. İlhan , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muzaffer Şeker , Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Nadi Bakırcı , Acıbadem Üniversitesi
Nahide Gökçora , Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Namık Demir , Kent Hastanesi
Nazan Dolu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nazan Karaoğlu , Necmettin Erbakan Universitesi
Nazile Ertürk , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Abd
Nejat Narlı , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Neşe Atabey , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Neşe Polat , Kafkas Tıp Fakültesi
Neslihan Boyan , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nevin Erensoy , Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nezahat Soylu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nilgün Özçakar , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nilüfer Demiral Yılmaz , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nur Aksakal , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nuran Ekerbiçer , Celal Bayar University, Faculty Of Medicine
Nuran Esen , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nuran Öğülener , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nurettin Demir , Milletvekili
Nurullah Akkoç , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ö. Sürel Karabilgin , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ad
Oğuz Dicle , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Oğuz Kılınç , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ömer Akçalı , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Orhan Odabaşı , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özcan Aşçıoğlu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özlem Coşkun , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özlem Mıdık , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özlem Sarıkaya , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özlem Serpil Çakmakkaya , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Özlen Peker , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pernur Öner , İstanbul Ü İstanbul Tf
Pınar Balcı , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Rahman Yavuz , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Remzi Erdem , Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruhgün Başar , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
S. Ayhan Çalışkan , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sabri Kemahlı , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sadrettin Pençe , Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şahin A. Sırmalı , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Saim Açıkgözoğlu , Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Sait Şen , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şakire Pöğün , Emekli
Şebnem Gülen
Şebnem Özkan , Emekli
Seçil Özkan , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sedef Gidener , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şefik Kaan Yücel , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selcen Öncü , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selda Erensoy , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selma Düzenli
Sema Özan , Dokuz Eylül Üniversitesi
Semra Erpek , Emekli
Senem Özdemir , Uludağ Üniversitesi
Serap Çifçili
Serap Konakcı , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Serap Şahin , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Serdar Özdemir , Yeditepe University Faculty Of Medicine
Serdar Yalçın
Serhat Oğuz , Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Serhat Oğuz , Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Serpil Salaçin , Emekli
Serpil Velipaşaoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Seval Alkoy , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sevgi Tımbıl , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sevgi Turan , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sezen Koşay
Sibel Demiral Sezer
Sibel Kıran , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sina Ercan , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sıla Elif Törün , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süha Miral , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süha Serin , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süheyla Rahman , Cbü Tıp Fak Tead
Şükran Sevimli , Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şükriye Ece Abay , Hacettepe Üniversitesi
Şule Kalkan , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şule Oktay , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süleyman Tetik , İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sümer Mamaklı , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tamer Atasever , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taner Akalın , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tanju Aktuğ , ???
Taşkın Duman , Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taylan Özgür Sezer
Tunç Alkın , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Turgay İşbir , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkan Günay , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkkan Öztürk Kaygusuz , Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülkü Bayındır , Kent Hastanesi
Ümit Avşar , Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Vildan Mevsim , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yasemin Balcı , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yavuz Özoran , Emekli
Yeşim Şenol , Akdeniz Üniversitesi
Yılmaz Sezgin
Yücel Gürsel , Emekli
Zehra Demiroğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zehra Safiöz , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zeynep Baykan , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilimdalı
Ziya Alkan , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zuhal Okuyan , Emekli