OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

  • Güncelleme
  • 10.04.2023

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

DUYURU

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin yönetim kurulu seçimi gündemi ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 13:00’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı adresinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul, 26 Nisan 2023 tarihli toplantısında kurul için yeter sayının sağlanamaması durumunda aynı gündem ile 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 13:00’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin seçimi
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Dernek faaliyetlerinin görüşülmesi
  5. Mali tablo ibrazı
  6. Yönetim kurulu seçimi
  7. Dilekler ve temenniler
  8. Kapanış