OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

  • Güncelleme
  • 12.04.2022

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

DUYURU

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin Tüzüğünde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi gündemi ile  27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 12:00’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı adresinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul, 27 Nisan 2022 tarihli toplantısında kurul için yeter sayının sağlanamaması durumunda aynı gündem ile 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 11:30’da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Mavi Salon adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin seçimi
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerin okunması ve tartışılması
  5. Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerin oylanması
  6. Dilekler ve temenniler
  7. Kapanış