TUS ve UZMANLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIP VE UZMANLIK EĞİTİMİ DAİRE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPILDI

  • Güncelleme
  • 03.01.2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26.11. 2021 tarihinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) ilişkin reform niteliğinde bazı değişiklikler yapmak istedikleri ve bunları Mart 2022’de yapılacak sınavda da uygulamak için çalıştıklarını açıklamıştır.

TEGED, konunun genel hatları üzerine bir görüş raporu hazırlamış, Sağlık Bakanlığı’na sunarak bir toplantı talep etmiştir. Yönetim kurulu üyelerimiz Prof.Dr.Zeynep Baykan, Prof.Dr. Mustafa Turan ve Doç.Dr.Özlem Coşkun 17 Aralık 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanı Uzm.Dr.Alpay Tuncar ile görüş alışverişinde bulunmuştur.

Tıp öğrencileri için gelecek belirleyici bir sınav olan TUS’a üç ay kala böyle bir çalışmanın duyurularak hızlı bir kararla gündeme gelmiş olmasının ve nasıl uygulanacağının henüz netleşmemesinin öğrencilerin kaygı ve umutsuzluğunu arttırdığı, belirsiz bu sürecin yurtdışına tıp öğrencisi ve hekim göçünü arttıracağı ifade edilmiştir. Bu denli önemli bir değişikliğin aceleye getirilmeden mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin tüm bileşenleri ile geniş olarak tartışılıp değerlendirilmesi sonrası ele alınmasının önemi vurgulanarak TEGED olarak konuya ilişkin görüşlerimiz iletilmiştir.