OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  • Güncelleme
  • 07.09.2021

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

DUYURU

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurul 19 Ağustos 2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 12:00’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Olağan Genel Kurul, 23 Eylül 2021 tarihli toplantısında kurul için yeter sayının sağlanamaması durumunda aynı gündem ile 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 12:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem

  1. Açılış ve Divan Başkanlığı seçimi
  2. Açılış Konuşmaları
  3. TEGED Yönetim Kurulu’nun 2018-2021 Dönemi Faaliyet Raporunun Sunumu
  4. TEGED Bilançosunun Sunumu
  5. Dilek ve Temenniler, Kapanış