TED Editör, Bölümü Editörü seçimi

  • Güncelleme
  • 09.03.2021

Değerli Hocalarımız,

Tıp Eğitimi Dünyası Dergi editörlüğünü uzun yıllardır sürdürmekte olan Sayın Prof. Dr. Erol Gürpınar’ın görevinden ayrılması üzerine, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu dergimizin editör ve yeni tanımlanan bölüm editörlerinin liyakate dayalı, objektif ve şeffaf bir seçim süreci ile belirlenmesine karar vermiştir.

Adayların başvurusu 9-15 Mart 2021 tarihleri arasında Google forms üzerinden yapılacaktır. Seçim sürecinin aday başvurularının başlamasını takiben 20 (yirmi) gün içerisinde tamamlanması amaçlanmaktadır. TEGED Yönetim Kurulu tarafından seçim sonuçları duyurulacaktır.

Editör başvurusu için link adresi:

https://bit.ly/30tb2Ud

Alan Editörü başvurusu için link adresi:

https://bit.ly/2MYoTP5

Önemle duyurulur.

TEGED Yönetim Kurulu