Olağan Genel Kurulun Ertelenmesi

  • Güncelleme
  • 17.08.2020

Değerli Meslektaşlarımız,

Dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli emri ile Derneğimizin 16 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken olağan genel kurulu ileri bir tarihe ötelenmişti.

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronovirüs (COVID-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesinin (ç) bendinde “04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru ile 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder” hükmüne yer vermiştir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, İçişleri Bakanlığınca yeni bir uzatma duyurusu yapılmadığı takdirde, dernekler mücbir sebep (COVID-19 salgını) dolayısıyla İçişleri Bakanlığı emri ile ertelenmiş oldukları genel kurul toplantılarını, ertelemenin sona ereceği 31.10.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

Dernek üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

TEGED Yönetim Kurulu