Araştırma ödülü duyurusu

  • Güncelleme
  • 05.12.2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından her yıl bir  kez olmak üzere tıp eğitimi alanında araştırmacıları özendirmek, bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla, “Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü” verilecektir. Araştırmacılar, 01.01.2018-01.01.2020 tarihlerinde, tıp eğitimi alanında araştırma niteliğinde kişisel veya ortak yayınlanmış makale ve araştırma raporları ile ödüle başvurulabilir.

Araştırma ödülü ile ilgili ayrıntılara Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) http://teged.org adresinden ulaşılabilir.

Sağlıkla, mutlu bir yıl geçirmenizi dileriz. 

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu adına,

Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

TEGED Başkanı