Dergimizin 52. sayısı 8 makale ile yayınlandı

  • Güncelleme
  • 12.12.2018

Tıp Eğitimi Dünyası’nın Değerli Okurları,

Dergimizin 52. sayısı 8 makale ile yayınlanıyor. Bu makalelerden 5’i araştırma, biri program tanıtımı, biri süreç tanımlama  biçiminde, bir başka yazı ise akademik çeviriler konusunda. 

Dokuz Eylül Üniversitesinden Kaya ve arkadaşlarının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Yasemin Behram Kandemir ve arkadaşlarının yazıları uzmanlık eğitimi konusunda yapılmış araştırmaları yansıtıyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden Hülya Aybek ise biyokimya uzmanlık eğitimi müfredatını tanıtmakta ve uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı ile karşılaştırmaktadır. 

Mezuniyet öncesi tıp eğitimine ilişkin dört yazı, biri Türkiye dışından olmak üzere 4 farklı kurumdaki uygulamalar ve öğrenci görüşleri konusundaki araştırmaları yansıtıyor. Söz konusu çalışmalar Alfaisal (Riyad, S. Arabistan), Adnan Menderes, Erciyes ve Yeditepe Üniversiteleri Tıp Fakültelerinden geliyor. Bu çalışmalar dikey entegrasyon oturumları konusunda öğrenci değerlendirmeleri, son sınıf öğrencilerinin mesleki kaygıları, birinci sınıf öğrencilerinin sosyal aktivitelere katılma durumları gibi farklı konulara odaklanmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kapsamlı çalışması ise program çıktılarının güncellenmesi sürecini pek çok kurumca örnek alınabilecek nitelikte ve ayrıntılı biçimde yansıtan değerli bir makaledir.  

Dergimizde tıp eğitimi konusundaki çalışmalar yanında ilişkili başka alanlardan yazı ve çalışmaları da yayınlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık anabilim dalından Prof. Dr. Mine Yazıcı’nın ‘Akademik Makalelerin Türkçeden İngilizceye çevirisi’ başlıklı yazısı çeviri etkinliğini tıp ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan dergilerde kaçınılmaz bir sorumluluk olarak konumlandırmayı ve iş bölümüne dayalı bir görev anlayışı içerisinde kurumsallaştırmayı amaçlamakta ve optimizasyon işlemine dikkat çekmektedir. 

Dergimizi düzenli olarak çıkarmak ve araştırma makalelerinin oranını artırmak, ilk hedeflerimizden olan Türk Tıp Dizinine ve daha sonra SCI’ye girme konusunda yardımcı olacaktır. 

Dergimize destek ve katkılarınızın artarak sürmesini bekliyor saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Baş Editör