Tıp Eğitimi Dünyası 51. Sayısı Yayımlandı

  • Güncelleme
  • 09.07.2018

Tıp Eğitimi Dünyası’nın değerli okurları,

Dergimizin 51. Sayısı ile huzurlarınızdayız. Bu sayımızda 8 makale bulunmakta. Makaleleri incelediğimizde konu çeşitliliği dikkatinizi çekecektir. Mezuniyet öncesi eğitim yanında uzmanlık eğitimi ve multiprofesyonel eğitim konular arasında yer almakta. Aynı zamanda birden çok fakülteden yazarların ortak çalışmalarının bulunması da yalnız tıp eğitiminde değil her alanda gereksinimi yadsınamayacak işbirliği konusunda son derece umut verici.

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi yedisi uluslararası olmak üzere toplam 16 indekste taranmaktadır. Yer alınan indeksler sırası ile, Türk Eğitim İndeksi, TÜRK MEDLINE, Arastirmax, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ASOS Index, Sobiad, Sindex, Kaynakça.info, Akademik Dizin, ReseachBib, Journal Factor, DRJI, International Citation Index, Academic Keys, Google Scholar, ResearchBib şeklindedir.

Dergimizin giderek artan sayıda ulusal ve uluslararası indekslere kabul edilmesi sizlerin katkıları ile gerçekleşiyor. İndekslere kabul için en önemli koşullar olan derginin sürekliliği, düzenli yayınlanması ve araştırma makalelerinin oranının yüksek olmasının sağlanmış olması sizlerin sürekli artan ilgisi ve makaleleriniz ile gerçekleşiyor. Bundan sonraki hedeflerimiz öncelikle Türk Tıp Dizini ve sonunda SCI’ye girmek. Bunlara da ulaşacağımıza inanıyorum.

51. Sayıya ulaşmak için tıklayınız.