Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü

  • Güncelleme
  • 31.05.2018

Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü başvuruları sonuçlanmış ve  Ödül Töreni 10 Mayıs 2018 tarhinde yapılmıştır. Araştırma ödülüne başvuran tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

2018 yılı için ödüle layık görülen çalışmalar ve araştırmacılar:

Birincilik ödülü

  • Designing an Electronic Performance Support System for Technology-rich Environments, Dr. Barış Sezer, Prof.Dr. Nurettin Şimşek

İkincilik ödülü

  • Mini Klinik Değerlendirme (Mini-Cex) Yönteminin Psikometrik Özelliklerinin ve Kullanışlılığının Değerlendirilmesi “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği”, Dr. Öğr.Üyesi Funda İfakat Tengiz, Prof.Dr. Hatice Şahin

Üçüncülük ödülü

  • The Coaching Process Evaluation Scale Used in Nursing Education, Araş. Gör. Hale Sezer, Prof. Dr. Hatice Şahin, Dr. Öğr.Üyesi Hatice Uluer
  • The Relationship between Erciyes, Selçuk, and Akdeniz Medical School Third-Year Students’ Learning Approaches and Their Non-attendance Attitude and Tendencies, Prof.Dr. Zeynep Baykan, Prof.Dr. Yeşim Şenol, Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Prof.Dr. Melis Nacar