Genel Kurul İlanı Duyurusu

 • Güncelleme
 • 24.04.2018

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

DUYURU

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 12:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Genel Kurulun, 2 Mayıs 2018 tarihli toplantısında kurul için yeter sayının sağlanamaması durumunda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17:30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi adresinde yapılacaktır. Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel Kurul Gündemi

 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması
 6. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ibrası
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi
 8. Dilek ve öneriler
 9. Kapanış