Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü

 • Güncelleme
 • 26.04.2018

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 

Ödülün Amacı 

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından her yıl bir  kez olmak üzere tıp eğitimi alanında araştırmacıları özendirmek, bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla, “Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü” verilecektir. Araştırmacılar, 01.01.2016-01.01.2018 tarihlerinde, tıp eğitimi alanında araştırma niteliğinde kişisel veya ortak yayınlanmış makale ve araştırma raporları ile ödüle başvurulabilir.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü Katılma Koşulları:

 • Başvurulan eser tıp eğitiminde alanında ve araştırma niteliğinde olmalıdır.
 • Aynı eser ile sadece bir kez başvuru yapılabilir.
 • 01.01.2016 - 01.01.2018 tarihleri arasında tıp eğitimi alanında  yurtiçinde veya yurt dışında yayımlanmış, araştırma niteliğindeki kişisel veya ortak yazarlı makale ya da yayınlanmış araştırma raporları değerlendirilecektir.
 • Ortak çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Çok isimli (birden fazla) olan eserler ödüle aday olan veya gösterilen kişi/kişilerce diğer yazarların imzalı onayı alındıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. 
 • Ödüle aday olarak gönderilen eserler sahiplerine geri gönderilmeyecektir.
 • Bu yıl Ödül Seçici Kurulu, Prof. Dr. Berna Musal, Doç.Dr. Kemal Alimoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir’den oluşmaktadır.
 • Ödüle eser gönderimine başlama tarihi 7 Ocak 2018  Salı günüdür.
 • Ödüle eser göndermek için son tarih 10 Nisan 2018  Pazartesi günüdür.
 • Ödül kazanan eserler, 5 Mayıs 2018 Çarşamba tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreni Tıp Eğitimi Kongresinin düzenlendiği 9-12 Mayıs 2018 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Ödülü kazanan eser sahibine Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğinin düzenlediği bir kongre ve bir sempozyuma ücretsiz katılım sağlanacaktır.
 • Aday eserler, eserin sahibi ya da sahiplerinin aşağıdaki belgeler ile birlikte 3 adet basılı kopya/takım olarak, kargo ile aşağıda belirtilen başvuru adresine* gönderilmelidir.
  1. Başvuru yazısı/dilekçe (Adres, e-posta, telefon  bilgilerini içermelidir)
  2. Fotoğraflı Kısa Yaşam Öyküleriyle (Özgeçmiş veya Kişisel Akademik Bilgileri)
  3. Ortak yapıt ise "Ortak Çalışma Onay Formu”

*Başvuru adresi:

Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü Sekreterliği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası

Tıp Eğitimi AD

35100 Bornova / İzmir

Başvuru belgeleri:

Ödül Başvuru Dilekçesi

Ortak Çalışma Onay Formu

 

İletişim, soru ve bilgi için; 

e-posta : [email protected]

 

Başvuru tarihi:

7 Ocak - 10 Nisan 2018

 

Ödül İlanı:

2 Mayıs 2018

 

Ödül Töreni:

9-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

2018 Yılı Ödül Seçici Kurulu:

Prof. Dr. Berna Musal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kemal Alimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı