TIP EĞİTİMİ DÜNYASI yeni sayısını yayınladı. Sayı 39 (2014)

  • Güncelleme
  • 27.12.2017
Tıp Eğitimi Dünyası’nın değerli okurları,
 
Dergimizin bu sayısında bir araştırma, iki derleme bir de program tanıtımı yer alıyor.
Araştırma makalesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden. Nilüfer Demiral Yılmaz ve Hakan Atılgan ‘’Öğretim üyelerinin beklenti ve algıları üzerinden tıp eğitiminde değişim yönetimi ölçeği’’ başlıklı bu çalışmalarında, 
tıp fakültelerinin eğitim programlarındaki değişimin sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyelerinin beklenti ve algılarını belirlemek için kullanılacak bir ölçme aracının geliştirilme sürecini aktarmaktadırlar. Ölçek 
geliştirmenin ne kadar özenle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu göstermesi açısından örnek bir çalışma oduğu kanısındayım. Ayrıca bu ölçeğin kullanıldığı çalışmaların da bu araştırmayı izlemesini diliyorum.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hatice Güllüdere ve arkadaşları ‘’Akran Yardımı ile Eğitim- Tıp Eğitiminde Kullanımı’’ başlıklı yazılarında bu konunun temel özelliklerini tanıtmakta, farklı yöntemleri ve stratejileri konusunda bilgi vermektedirler. Yazıda konuyla ilgi uygulama örnekleri de yer almaktadır, Funda İfakat Tengiz ve Hatice Şahin ‘Klinikte Yeni bir Ölçme Yöntemi: Mini Klinik Değerlendirme’ başlıklı yazılarında mini klinik değerlendirmenin özellikleri, kullanımdaki üstünlükleri ve güçlüklerine değinmektedirler. Klinik eğitimde staj boyunca uygulanabilecek bu yöntemin yaygın olarak kullanılabilmesi sürekli değerlendirme gereklerini de büyük ölçüde karşılayabilecektir.
 
Ayşe Akman Karakaş ve arkadaşları ‘Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı’ başlıklı yazılarında ilgili anabilim dalında uygulanan 3 haftalık eğitim programının tanıtmaktadırlar. Gerek takım çalışmasına dayalı öğrenme gibi farklı eğitim yöntemlerinin kullanılması gerekse mini klinik değerlendirme ve yapılandırılmış sözlü sınav gibi ölçme değerlendirme araçlarının kullanılması ile oldukça iyi yapılandırılmış bir staj programı örneği vermektedirler.Bundan sonraki sayılara katkılarınızın sürmesi dileğiyle,
Saygılarımla,
 
 Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 Editör
 
 
TIP EĞİTİMİ DÜNYASI
Sayı 39 (2014)
İçindekiler