GENEL KURUL ERTELEME İLANI

  • Güncelleme
  • 27.04.2023

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI DUYURU

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği yönetim kurulu seçimi gündemi ile 26 Nisan Çarşamba günü saat 13:00’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı adresinde yeterli çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle olağanüstü genel kurul yapılamamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 13:00’ da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin seçimi
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Dernek faaliyetlerinin görüşülmesi
  5. Mali tablo ibrazı
  6. Yönetim kurulu seçimi
  7. Dilekler ve temenniler
  8. Kapanış