Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Türkiye’de tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesi için gerekli çalışmaları yapmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla aşağıda sıralanan hedeflere ulaşabilmek için etkinlikler yürütmektedir:

  • Türkiye’de tıp eğitiminin gelişmesi ve ilerlemesine yönelik olarak halen eğitim faaliyetlerini sürdüren tıp fakülteleri ve sağlık ve eğitimle ilgili diğer kurumlar arasında ortak gayeleri gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması için koordinasyonu
  • Eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaşması
  • Tıp eğitimi ortamını zenginleştirmeye yönelik olarak araç ve gereçlerin temin edilmesinin, geliştirilmesinin ve bunların eğitim kurumları tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılması
  • Eğitimle ilgili meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapılması
  • Üyelerin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim ile ilgili ortam oluşturulması

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin amaç ve etkinlikleri Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Tüzüğü ile tanımlanmıştır.